นิ่งเป็นหลับ ขยับเป็นแดก  @micyfilmtgb  (ที่ ห้องพยาบาล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช)

นิ่งเป็นหลับ ขยับเป็นแดก @micyfilmtgb (ที่ ห้องพยาบาล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช)